БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗ

і сліду не стало чийого; загув і слід за ким; як за водою пішов хто; як вода змила кого; як корова язиком злизала кого; як (димом) здимів хто; як лиз (лизень) злизав кого

Українсько-російский і російсько-український фразеологичний словник (Олейник І. С., Сидоренко М. М.) 

T: 0.0701857 M: 1 D: 1